Projektový den Školní zahrada všemi smysly

V úterý 16. srpna 2022 se uskutečnil druhý Projektový den pro děti z příměstského tábora při DDM v Bílovci. Na školní zahradě, hřišti a v budově školy byly pro děti opět připraveny sportovní činnosti a edukativní aktivity se zaměřením na přírodu a na poznávání naší školní zahrady. V druhé části projektového dne si pak děti vyzkoušely orientační závod na multifunkčním hřišti. Podle mapy musely najít a splnit úkoly na 10 stanovištích. Ze závodu byly děti velice nadšené, pro některé z nich to byla první zkušenost při orientaci s mapou. Druhý projektový den se opět vydařil na výbornou a děti si navíc odvážely vlastnoručně vyrobenou foukací raketku. 

22.08.2022