Výlet dětí z mateřské školy do Velké Polomi

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se vypravily děti naší mateřské školy spolu s pedagogickým sborem na školní výlet. Autobus nás odvezl do Velké Polomi na farmu, kde chovají koně. Nejdříve nás paní majitelka seznámila s tím, jak se o koníky starají.  Co je hřebelcování, jak se čistí kopyta, pan majitel nám ukázal, kde a jak jsou koně ustájení a čím se živí. Poté jsme se vydali na procházku areálem. Na pastvinách jsme pozorovali volně pobíhající koně a klisny s malými hříbaty, která nás zvědavě okukovala a vesele dováděla. Při tom jsme se o životě koníčků dozvěděli mnoho zajímavého.  A pak nás čekal největší zážitek – projížďka na koních. Všechny děti byly odvážné, nebály se na koně posadit a projet se.  V závěru dopoledne jsme se přesunuli do velkopolomského sportovního areálu. Zde se děti občerstvily dobrůtkami, které jim připravily na výlet maminky. Poslední chvíle školního výletu děti využily k tomu, aby se vydováděly na spoustě prolézaček, houpaček a klouzaček, kterými je areál vybaven. Z výletu se vrátily unavené, ale spokojené a plné krásných zážitků.

24.06.2022