Zápis k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání pro děti a žáky z Ukrajiny

Vážení rodiče, sdělujeme vám, že zápis k předškolnímu vzdělávání a základnímu vzdělávání proběhne v naší organizaci, Základní škola a Mateřská škola Těškovice, p. o., 20. 6. 2022 v ředitelně základní školy a to od 14:00 hodin do 15:00 hodin.

V případě zájmu vás žádáme, abyste s sebou přinesli vyplněnou Žádost o přijetí:

Zadost_o_prijeti_ditete_ZŠ_

K žádosti o přijetí je nutné přiložit:

  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
  • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí
    3 pracovní dny ode dne této změny.

Zadost_o_prijeti_ditete_MŠ_

K žádosti do MŠ je nutné přiložit toto:

  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
  • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

Bližší informace vám poskytneme v den konání zápisu. 

Děkujeme vám za spolupráci. 

Mgr. Soňa Jarošová