DEN DĚTÍ V MŠ

V mateřské škole dne 26. 5. 2022 proběhla oslava Dne dětí. Říkáte si, proč takto s předstihem? Je to z důvodu odstávky elektrické energie v MŠ, která je naplánovaná právě na 1. 6. 2022 a MŠ z tohoto důvodu není v provozu.

Programem s názvem Skotančení s Verčou nás provázela Veronika Vičarová. Děti si společně zazpívaly písně, soutěžily, zahrály si balonkovou vybíjenou, společně si zatančily a zahrály hudebně pohybové hry a někteří odvážlivci dokonce zpívali do mikrofonu. Na závěr děti dostaly drobný dárek k tomuto svátku. Chceme tímto poděkovat našemu zřizovateli, OÚ v Těškovicích, který nám poskytl dotaci na tyto aktivity prostřednictvím Spolku rodičů a my se tak mohli s dětmi společně vydovádět a zažít zábavné dopoledne.

31.05.2022