Velikonoční výstava ZŠ a MŠ Těškovice

Základní škola a Mateřská škola Těškovice připravila v předvelikonočním období ve dnech 12.-13. dubna pro rodiče, občany Těškovic a okolních vesnic Velikonoční výstavu. Na její přípravě  spolupracovali žáci, děti a pedagogové ze základní a mateřské školy. Na výstavě byly ke zhlédnutí výtvarné práce a rukodělné práce z papíru, vajíček a různých přírodních a zajímavých dekoračních materiálů, doplněny nádhernými jarními kvetoucími rostlinami. Žáci a děti svými výrobky zaplnili celou tělocvičnu a všechny chodby v budově základní školy. Kdo měl zájem, mohl si nazdobit velikonoční perníček nebo namalovat velikonoční dekoraci ze sádry. Výtěžek z dobrovolného vstupného škola  poskytla na léčbu našeho bývalého žáka. Návštěvníkům se Velikonoční výstava velmi líbila, zejména oceňovali  množství výrobků a nápaditost. Vedení školy tímto děkuje všem pedagogickým pracovníkům, dětem mateřské školy, žákům základní školy za nádherné výtvarné a rukodělné práce. V  neposlední řadě děkuje rovněž zřizovateli, který škole na tuto akci zapůjčil stoly pro prezentaci exponátů.