Programujeme roboty

Naše základní škola v rámci výuky nové informatiky zakoupila sadu šesti robotů VEX 123  a to z dotací poskytnutých z Národního plánu obnovy MŠMT. Robot VEX 123 je interaktivní programovatelný robot, který žákům přináší novou možnost rozvoje v oblasti informatického myšlení, je ideální pro seznámení s algoritmizací a kódováním. Mladší žáci programují roboty pomocí tlačítek, což podporuje jemnou motoriku a posiluje jejich koncentraci. Starší žáci programují pomocí VEX kodéru s kódovacími kartami a softwaru VEXcode. Naši žáci si již roboty vyzkoušeli a sami zvládli pochopit základní prvky programování. Starší žáci v hodinách informatiky programují pro roboty různě obtížné cesty skrze bludiště na herní plošeho. Své první programování mají za sebou také prvňáčci. Všichni žáci jsou z robotů nadšeni a těší se na další lekce programování. 

05.04.2022