Zápis k předškolnímu vzdělávání a k povinné školní docházce pro děti a žáky z Ukrajiny

Mimořádný termín zápisu pro děti z Ukrajiny k předškolnímu vzdělávání (MŠ) a k povinné školní docházce (ZŠ) je zákonem stanoven na období od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022. Ředitelka ZŠ a MŠ Těškovice stanovila termín zápisu pro ukrajinské děti a žáky v pondělí 20. 6. 2022 od 14:00 do 16:30 v budově ZŠ. Bližší informace včetně dokumentů budeme dále aktualizovat. Při zápisu v dubnovém termínu (ZŠ) a květnovém termínu (MŠ) se přihlášky ukrajinských žáků a dětí nepřijímají.