Kdo z nás píše nejkrásněji?

Ve středu 9. března se po dvouleté přestávce způsobené distanční výukou v naší základní škole opět soutěžilo o nejkrásnější písemný projev. Žáci byli rozděleni do tří kategorií podle tříd a jejich úkolem bylo přepsání úryvku poezie a prózy s jarní tematikou. Všechny práce byly velmi zdařilé, a proto bylo pro porotu velice obtížné vybrat tři nejlepší z každé kategorie. Žáci s nejlépe hodnocenými pracemi obdrželi diplom a malou odměnu. V I. kategorii (1. r.) se umístil na prvním místě Daniel Poslušný,  na druhém a třetím místě se umístila Sofie Pětvaldská a Ema Režná. Ve II. kategorii (2. – 3.r.) zvítězil Štěpán Nohel před Matyášem Noskem a Barborou Jaššovou. Ve III. kategorii (4. – 5. r.) první místo získala Karolína Jaššová, na dalších místech se umístila Agáta Nosková a Magdaléna Kupková.   
Vítězné práce si můžete prohlédnout zde:

1.kategorie

2. kategorie

3. kategorie

18.03.2022