Tři králové ve školní družině

Celá dnešní školní družina se nesla v duchu Tří králů. Nejprve jsme si s dětmi o tomto svátku dlouho povídali a dozvěděli se spoustu nových zajímavých informací, například symboly tří králů a jaký mají jejich jména význam. Pak jsme si společně několikrát zazpívali tolik známou koledu ,,My tři králové“ a nakonec si udělali královské koruny. Děti si to náramně užily!

07.01.2022