Atletika pro děti do škol

Naše škola se zapojila do projektu Atletika pro děti do škol, který pořádá Český atletický svaz ve spolupráci s Národní sportovní agenturou. Cílem projektu je podpořit zájem dětí o sport a také si vyzkoušet různé formy zařazení atletiky v hodinách tělesné výchovy v průběhu listopadu a prosince. Hodiny tělocviku budou zaměřeny na základní atletické dovednosti, tj. běh, hod a skok a proběhnou zábavnou a hravou formou. Zároveň škola získá atletickou sadu pomůcek od firmy Jipast. Už se na hodiny moc těšíme!

10.11.2021