Listopad v naší základní škole

Vážení rodiče! Jistě sledujete epidemiologickou situaci, která se opět vyvíjí bohužel jiným směrem, než jsme všichni očekávali. Právě z tohoto důvodu pořádáme listopadové třídní schůzky formou online a pro vaši představu zveřejňujeme několik fotek z prostředí naší základní školy, ve které se vaše děti vzdělávají. Těšíme se na návrat naší společnosti do běžného života a na setkávání s vámi. Do té doby vám přejeme zejména plné zdraví, pevné nervy, mnoho síly a optimismu.

 Za pedagogický sbor, Mgr. S. Jarošová

02.11.2021