DARY PODZIMU – VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

Milí žáci, vážení rodiče, veřejnosti!

Protože nám covid opět zasáhl do našich životů, zejména dětem do vzdělávání a rovněž do akcí, které pro ně a vás, rodiče žáků, pedagogický sbor připravil, rozhodli jsme se výstavu DARY PODZIMU uspořádat jinou formou. Účast na výstavce byla pro žáky dobrovolná, děkujeme tímto všem dětem i jejich rodičům, kteří se akce zúčastnili za zaslání fotografií výpěstků a za jejich aktivní přístup. Všichni tak budeme moci i bez osobní účasti zhlédnout, jaké dary nám příroda letos připravila. Tímto vám všem děkujeme za spolupráci a těšíme se na opětovné zahájení prezenčního vzdělávání.

V Těškovicích 21. 10. 2021                                                                                  

Za pedagogický tým ZŠ, Mgr. S. Jarošová

Foto naleznete zde:

PRVNÍ TŘÍDA

DRUHÁ A TŘETÍ TŘÍDA

ČTVRTÁ A PÁTÁ TŘÍDA

21.10.2021