Žádost o ošetřovné

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Vážení rodiče, sdělujeme vám informace ve věci Žádosti o ošetřovné. Vzhledem k epidemiologické situaci upřednostňujeme zasílání těchto formulářů elektronicky. Žádáme rodiče, kteří budou mít zájem o vystavení tohoto dokumentu, aby kontaktovali ředitelku školy emailem – reditelka@zsteskovice.cz . Následně vám bude formulář vyplněný školou zaslán naskenovaný na vaši emailovou adresu. V případě, že rodič nemá možnost řešit věc cestou viz výše, nechť se po předchozí domluvě s ředitelkou školy osobně dostaví pro vyplněnou žádost na ředitelství školy.

V příloze níže je ke stažení formulář Žádosti o ošetřovné:

12.10.2021