Informace pro rodiče žáků v karanténě v souvislosti s onemocněním Covid 19

Vážení rodiče, sdělujeme vám další informace:

Žáci, kteří jsou v karanténě a mají distanční vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd se nemůže podávat ve školní jídelně, pouze se musí dávat do jídlonosičů. Obědy v jídlonosičích se nemohou vydávat spolu s obědy pro cizí strávníky. Proto máme vyhrazenou školní jídelnu pro přípravu těchto jídlonosičů. Pro obědy si nemohou chodit žáci – mají karanténu, pouze rodiče nebo jimi určená osoba, která taky nemá karanténu. Prázdné jídlonosiče se odevzdávají do 10. 00 hodin ve vestibulu u školní jídelny na připravený stůl – rodič musí zazvonit na zvonek do kuchyně a pak plné jsou připraveny od 12. 00 do 13. 00 hodin také tam. Prozatím je doba karantény stanovena do 15. 10. 2021 včetně. Situaci budeme upřesňovat na webových stránkách školy. Případní zájemci o toto stravování se mohou přihlásit na tel. číslo do kuchyně 731 340 304 nebo na tel. vedoucí ŠJ 774 67 06 04.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

08.10.2021