Informace o výskytu Covid-19 v ZŠ

Vážení rodiče,

informujeme vás v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 v naší organizaci.

Žádáme vás, abyste sledovali zdravotní stav svých dětí.

Sdělujeme vám pokyny z Krajské hygienické stanice z dnešního dne:

  • pro zaměstnance a žáky ZŠ platí, že karanténa se netýká zaměstnanců a žáků ZŠ, kteří jsou 14 dní po druhé vakcinaci na kovid 19 anebo jsou ve 180 denní lhůtě od prodělání Covid 19.
  • těch kterých se karanténa týká budou vyrozumění telefonicky a emailem.
  • kontaktujte své dětské lékaře a informujte je, že vaše dítě bylo v přímém kontaktu s osobou, která je pozitivní na COVID 19 a to od 1. 10. 2021 a karanténa je nařízena do 15. 10. 2021 včetně. Děti by měly do ZŠ nastoupit od 16. 10. 2021.
  • v případě, že váš žák bude pozitivní, předejte nám zpět tuto důležitou informaci na email: reditelka@zsteskovice.cz , pokud budou nově zjištěné pozitivní případy, bude se všem karanténa prodlužovat dle nařízení KHS.
  • celou situaci neustále konzultujeme s KHS
  • Děkujeme vám za spolupráci a věříme, že odpovědným chováním a dodržováním hygienických opatření situaci společně zvládneme. Přejeme vám pevné zdraví.

Výuka v pátek 8. října bude probíhat formou zadávání úkolům emailem. 

Od pondělí 11. října bude probíhat výuka distančně. Více informací o rozvrhu, přihlášení do Classroomu obdržíte na email. 

07.10.2021