Adopce ohroženého druhu zvířete pro šk. rok 2021/2022

V pátek 1. 10. 2021 žáci ZŠ, děti MŠ a pedagogický sbor hlasovali o tom, který ohrožený druh zvířete bude v ZOO Ostrava v letošním školním roce naší organizací adoptován. Rozhodovalo se mezi lvem indickým, medvědem ušatým a jeřábem královským, kteří patří v ZOO Ostrava k nejvíce ohroženým. Hlasování dopadlo takto: nejvyšší počet hlasů získal a vítězem se stal medvěd ušatý, na druhém místě se umístil lev indický, poslední příčku obsadil jařáb královský. Již nyní se těšíme, že i naše škola přispěje k lepším životním podmínkám tohoto krásného zvířete.