První setkání v partnerské škole ve Valašské Bystřici

V pondělí 27. 9. 2021 se žáci naší základní školy s pedagogickým sborem poprvé vydali do naší nové partnerské školy, Základní školy Valašská Bystřice. Vyjeli jsme ráno v 8h a do cíle jsme dojeli krátce po deváté. Nedaleko od ZŠ se nachází fotbalové hřiště, kde nás očekávala paní ředitelka, žáci 1. st. a pedagogický sbor. Celé dopoledne probíhaly sportovní aktivity společné pro jednotlivé třídy obou partnerských škol, kdy se děti navzájem seznamovaly a plnily různé zábavné úkoly, které pro nás naši noví kamarádi připravili. Také jsme obdrželi krásné dárečky pro naše žáky, kteří se nemohli této akce zúčastnit. Po sportovním zápolení a předání diplomů jsme se všichni přesunuli do budovy ZŠ, kde byl pro nás připraven výborný oběd. Pak následovala prohlídka tříd, tělocvičny, školní družiny a odborných učeben. Protože svítilo sluníčko a bylo teplo, děti obou škol se vydaly užívat dalších aktivit v prostředí kolem školy. Vydováděly se na hřišti na houpačkách, skluzavce a jiných herních prvcích nebo hrály míčové hry. Protože byl v této době zajištěn dohled nad všemi žáky tamními  pedagogy, mohl se vydat na prohlídku a zjistit vzdělávací podmínky bystřické školy i náš pedagogický sbor. Poté se již naše pracovní návštěva chýlila ke konci. Žáci i pedagogové navázali mnoho nových kontaktů a obě základní školy se již těší na další naši společnou akci. 

29.09.2021