Základní škola a Mateřská škola v Těškovicích má novou školní zahradu

Po ukončení projektu „Modernizace a rekonstrukce budovy základní školy“ v Těškovicích začal pedagogický sbor připravovat a poté realizovat další projekt, který měl za cíl zajistit komplexní obnovu školní zahrady, zkrášlit životní prostředí kolem školy a výrazně se podílet na vzdělávání žáků základní školy a dětí mateřské školy.

 V polovině měsíce září  byl ukončen dvouletý projekt nazvaný „ŠKOLNÍ ZAHRADA VŠEMI SMYSLY“ a ZŠ a MŠ v Těškovicích tak mohla v úterý 21. 9. 2021  upořádat Slavnostní otevření nové školní zahrady. Hlavní myšlenkou přeměny zahrady je umožnit žákům praktickou výuku v oblasti environmentální výchovy a ucelené pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí.

Žáci budou pozorovat přírodní procesy, rozšíří své vědomosti v oblasti přírodních věd, naučí se pěstovat zeleninu, bylinky, pracovat se zemědělským nářadím, pečovat o ovocné keře a rostliny. Díky novému vybavení – fotopasti, čmelákovníku, hmyzích domečků, ptačích pítek i úkrytu pro ježky budou děti moci zážitkovou formou celoročně pozorovat život různých živočichů. Získané informace se žáci budou učit zaznamenávat, třídit, pořizovat fotodokumentaci, videa při práci s tablety a novou interaktivní tabulí. Nová školní zahrada bude dětem sloužit nejen ke vzdělávání, ale také k relaxaci a odpočinku, ke společnému setkávání rodičů a široké veřejnosti v rámci konání projektových dnů a dalších společenských akcí. Na realizaci projektu se podíleli kromě pedagogů také samotní žáci, kteří v jarních měsících na zahradě vysazovali nové rostlinky a keře.

Poděkování za úzkou spolupráci patří našemu zřizovateli, OÚ Těškovice, pod vedením starosty, Ing. M. Sedláka, projektové manažerce Ing. K. Pfneislové a zejména zahradní architektce, Ing. L. Vašíčkové. Finanční prostředky na tento projekt, ve výši takřka 800 000 Kč, škola získala v rámci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a rovněž z finančního příspěvku od zřizovatele.

Přejeme dětem a všem návštěvníkům naší nové krásné školní zahrady mnoho příjemně strávených chvil.

Mgr. S. Jarošová, ředitelka ZŠ a MŠ Těškovice