"CESTOU NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ" - Základní škola Valašská Bystřice - naše partnerská škola

Dne 1. 9. 2021 byla zahájena spolupráce mezi naší základní školou a základní školou z Valašské Bystřice. Projekt „Cestou nových přátelství“ jsme připravovali několik měsíců. Cílem bude vzájemné poznávání tradic a kultury daného regionu, rozvoj komunikačních dovedností, navázání partnerských vztahů jak mezi žáky, tak mezi pedagogy, seznamování se se  vzdělávacími podmínkami v obou školách i trávení společného volného času s novými kamarády v rámci výměnných pobytů, na kulturních a sportovních akcích. Významnou část projektu budou rovněž tvořit celoroční vzájemné třídní on-line aktivity. První cesta do Valašské Bystřice nás čeká 27. 9. 2021, kdy se zúčastníme sportovního klání – Bystřické olympiády.

16.09.2021