Preventivní program Buď O.K.

V úterý 14. září se pro žáky základní školy uskutečnil preventivní program neziskové organizace Renarkon z Ostravy. Jejich program nazvaný „Buď O. K.“ je orientován na odhalování možných negativních postojů mezi dětmi dané třídy. Je postaven především na interaktivní práci se žáky prostřednictvím zkušených lektorů. Napomáhá k utváření bezpečného a zdravého klima školy. Žáci prvního ročníku měli program zaměřený na poznávání lidských vlastností podle popisu pohádkových postav. Žáci 2. a 3. ročníku se zaměřili na vhodné a nevhodné chování v různých životních situacích. Tématem žáků 4. a 5. ročníku byla vzájemná sebeúcta, tolerance a respektování se. V září proběhla první dvouhodinová lekce, v říjnu a listopadu jsou pro žáky připraveny další dvě lekce.  

15.09.2021