SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Ve středu 1. září proběhlo v učebně 1. třídy slavnostní  zahájení nového školního roku 2021/2022. Paní ředitelka přivítala deset nových žáčků a jejich rodiče, všechny ostatní žáky naší školy a v neposlední řadě také našeho pana starostu, Ing. M. Sedláka, se kterým přítomným popřáli úspěšný nový školní rok. Následoval kulturní program, při kterém se prvňáčci představili a odpovídali na barevné hádanky. Na závěr si společně s vybranými žáky zazpívali písničku o barvičkách.
Na památku na první školní den obdržel každý prvňáček pamětní list, kornout s bonbony,  květinu a knížku, kterou si budou společně číst v první třídě. Tím bylo slavnostní zahájení ukončeno a nám nezbývá popřát všem žákům šťastné vykročení do školního roku 2021/2022.

01.09.2021