Projektový den Školní zahrada všemi smysly

Ve středu 4. srpna 2021 se uskutečnil druhý Projektový den v rámci projektu Školní zahrada všemi smysly. Z příměstského tábora při Domě dětí a mládeže v Bílovci přijelo celkem 17 dětí, pro které byl opět připraven edukační program na poznávání naší zahrady.  Dopoledne děti pomocí iPadů a QR kódů hledaly a plnily úkoly s přírodovědnou tématikou. Cílem těchto činností bylo odhalit 11 názvů rostlin, které děti poté vyhledaly na naší školní zahradě, aby z nalezených písmen sestavily název projektu. Po svačince se děti vydaly na objevnou výpravu ke Skále, kde byly pro ně opět připraveny aktivity spojené s přírodou a spojené s pozváním přírodnin. Projektový den se našim hostům velice líbil, byli nadšeni nejen ze všech úkolů a aktivit, ale také z naší zrekonstruované budovy základní školy a nádherně rozkvetlé školní zahrady. Při slavnostním hodnocení děti obdržely účastnické listy a drobné upomínkové předměty. 

05.08.2021