Projektový den Školní zahrada všemi smysly

V úterý 13. července se v rámci projektu Školní zahrada všemi smysly konal v naší základní škole Těškovicích Projektový den, kterého se zúčastnilo 35 dětí z příměstského tábora při Domě dětí a mládeže v Bílovci. Pedagogický sbor pro děti připravil edukační program na poznávání školní zahrady a přírody v okolí Těškovic. Dopoledne se děti rozdělily do 5 skupin a pomocí iPadů, QR kódů a svého důvtipu plnily 11 úkolů v budově školy. Na každém stanovišti odtajnily název rostlin  a stromů, které se nacházejí na školní zahradě. Posledním úkolem bylo  vyhledat tyto přírodniny na školní zahradě, zapsat si u nich nalezená písmena a složit z písmen název naší zahrady. Po svačince se všechny děti vydaly na cestu ke Skále. Po cestě pozorovaly to, co nepatří do přírody, sbíraly různé přírodniny a poschovávané kartičky. Ve Skále byly pro děti připraveny další úkoly. Nejprve z kartiček poskládaly název léčivé bylinky – mateřídouška a po té z jednotlivých písmen skládaly nová slova. Dalšími úkoly bylo určování donesených přírodnin a výroba vzkazů z přírodnin, vybavování si odpadků, které nalezly po cestě. Na závěr z přírodnin vyrobily vor, který měl plout na vodní hladině a unést zátěž z kamínků. Skála – místní zatopený kamenolom je pro všechny děti velikým lákadlem. Proto naši malí průzkumníci obdrželi kelímky s lupou a mohli tak pozorovat, bádat a  prohlubovat svá poznání o vodě a životu v ní. Projektový den se našim hostům velice líbil, byli nadšeni nejen ze samotné badatelské činnosti, ale také z naší zrekonstruované budovy základní školy, z nové krásné zahrady, na které si nejvíce užili nášlapných prvků z kamenů. Děti odjížděly domů s novými zážitky, s diplomem a drobnými upomínkovými předměty. 

15.07.2021