UKONČENÍ ŠKOLNÍ ROKU 2020/2021

Milí žáci, vážení rodiče!Školní rok 2020/2021 je za námi. Téměř celý se nesl  ve znamení distančního vzdělávání, neustálých organizačních změn, testování dětí a zaměstnanců, neskutečného úsilí rodičů při domácím vzdělávání svých ratolestí. Vedli jste si vy i vaše děti skvěle a patří vám obrovské poděkování. Pedagogičtí zaměstnanci pracovali s nejvyšším nasazením tak, aby ztráta ve vzdělávání u vašich dětí vzhledem k distančnímu způsobu výuky, byla co nejmenší. Rovněž správní zaměstnanci byli pro zajištění chodu naší organizace při neustálých změnách zcela nepostradatelní. Všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům v základní škole, mateřské škole a školní jídelně velmi děkuji za  plnění mimořádných pracovních úkolů a za zvládnutí tohoto bezesporu nesmírně náročného školního roku! Další poděkování patří našemu zřizovateli, OÚ Těškovice, za úzkou spolupráci, finanční pomoc při vzdělávání dětí MŠ a žáků ZŠ, spolupráci při vzniku nové školní zahrady aj. Ráda bych věřila, že se právě končící školní rok již nebude opakovat a naši žáci se budou moci od 1. 9. 2021 vzdělávat prezenčně. Zda tomu však takto bude, ukáže čas. 

Srdečně vám všem přeji nádherné léto, plné odpočinku, tepla, sluníčka a rodinné pohody, po které všichni jistě tolik toužíme a těším se na shledanou v novém školním roce 2021/2022.

V Těškovicích 30. 6. 2021                                           

Mgr. Soňa Jarošová, ředitelka ZŠ a MŠ Těškovice