Putování se skřítky

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme se vydali prozkoumat cestu ke Skále a Skálu samotnou. Motivací a inspirací byl příběh Skřítci z lesa. Počasí nám přálo a abychom se cestou nenudili, plnili jsme mnohdy dobrodružné úkoly (sběr přírodnin, hledání lístečků s písmeny, pozorování života v lese a na louce). V altánku ve Skále jsme se nejprve dostatečně posilnili svačinou z domova, abychom potom z nasbíraných přírodnin tvořili vzkazy, hráli pexeso, poznávali jsme, co jsme to vlastně našli, a to nejzábavnější nakonec – každy tým měl za úkol postavit vor z klacíků a provázku, jehož zkouškou bylo převézt šišku a kamínek po vodě. Ani fakt, že některé vory se rozpadly již při přenosu do přístavu nikoho neodradil od povzbuzování plavby těch nerozpadlých. Ale to už se přiblížil čas na návrat do školy, kde proběhlo vyhodnocení dne, rozdání odměn a oběd. 

28.06.2021