Dopravní hřiště Malé Hoštice

V úterý 22. 6.  všichni žáci vyrazili na výuku na dopravní hřiště v Malých Hošticích. Žáci čtvrté a páté třídy absolvovali v učebně teoretickou část výuky a plnili si test mladého cyklisty. Ti, kteří úspěšně test zvládli, získali Průkaz cyklisty pro děti. Všechny děti si vyzkoušely jízdu na kole či koloběžce, přejíždění přes železniční přejezd či průjezd světelnou křižovatkou. Znalost a dodržování pravidel v silničním provozu je pro děti a jejich bezpečnost nutností a takový výcvik jim velmi prospěl. Děkujeme zřizovateli za poskytnutí finančních prostředků na dopravu.

25.06.2021