Oslavy Dne dětí v naší mateřské škole

 V úterý 1.6.2021 proběhl na Multifunkčním sportovišti v Těškovicích pro děti naší mateřské školy Dětský den. Pedagogický sbor připravil tyto sportovní aktivity: přetahování lanem, prolézání strachovým pytlem, disciplíny zaměřené na běh, skákání v pytli, chůze po kladině, dráha ze švihadel, kuželová dráha s balónem a další. Děti měly svou kartičku, na kterou sbíraly body a na závěr byly vyhlášeny se výsledky. Nechyběla ani sladká odměna a malý dáreček. Dětem se dopoledne moc líbilo a už se těšily na dárečky.

07.06.2021