Nová školní zahrada

Ve čtvrtek 3. 6. 2021 se žáci základní školy po delší době mohli vydat, pod odborným vedením zahradní architektky,  Ing. Lenky Vašíčkové a třídního učitele, na naši novou školní zahradu, aby svou prací přispěli k rodícímu se krásnému dílu. Konečně se ukázala blankytná obloha, teplo a sluníčko! Dnešní pracovní zahradní akci, které se zúčastnili všichni žáci základní školy a to postupně po jednotlivých třídách, jsme zahájili v 8h ráno. Jak se dětem  výsadba rostlin a keřů dařila, můžete zhlédnout zde: