Příprava muzikálu „ FERDA MRAVENEC ANEB ŠKOLA JÍZDY NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH “

V září 2020 žáci naší základní školy a pedagogický sbor zahájil nastudování hudebně dramatického díla „Ferda Mravenec aneb Škola jízdy na kolečkových bruslích“. V této době nikdo z nás netušil, že díky nepříznivé epidemiologické situace nebude moci být dílo veřejnosti představeno koncem tohoto školního roku, jak bylo původně naplánováno. Přes veškeré neustálé změny v organizaci práce školy – prezenční výuka, distanční výuka, činnost divadelního kroužku stále pokračovala a úspěšně pokračuje i nyní. Děti z 1. – 5. třídy se zkoušek zúčastňují pravidelně 1x týdně a lze konstatovat, že již celé představení máme takřka připraveno s výjimkou hudebního zpracování. V pěveckém sboru Jasmínek se žáci učí muzikálové písně zatím poslechem, protože zpěv je dosud zakázán! Také procvičujeme texty písní. Veliké poděkování patří rodičům, kteří nám pomáhají s šitím kostýmů a výrobou rekvizit. Pevně věříme, že epidemiologická situace se zlepší natolik, že nám bude umožněno toto roztomilé dílo z pohádkové říše broučků a dalšího rozličného hmyzu pro žáky okolních škol, rodiče a širokou veřejnost představit na počátku nového školního roku. Během letních prázdnin nás čeká ještě několik hudebních soustředění, abychom vše řádně docvičili do zdárného konce.

V Těškovicích 30. 5. 2021                                                                            

Mgr. S. Jarošová

29.05.2021