POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska II., jehož realizátorem je Místní akční skupina Opavsko z.s., se v pátek 21. 5. 2021 uskutečnil v naší základní škole projektový den, tentokrát zaměřený na polytechnické vzdělávání. Žáci se seznámili s prací se dřevem, rozvíjeli své manuální dovednosti, zručnost a kreativitu. Také se seznámili s pracovním nářadím a se základními postupy opracování dřeva.

Pod odborným dohledem lektora si žáci 1. a 2. ročníku vyrobili ze dřeva krásnou květinu a káču. Žáci 3. a 4. ročníku hezké kuřátko a opět káču, kterou si v následující hodině nabarvili pomocí barev dle vlastní fantazie. Žáci 5. ročníku stavěli nádhernou dřevěnou roubenku a protože se jim líbila v přírodním odstínu, již ji nebarvili. Všechny výrobky máme zatím vystaveny na výstavce v 1. patře naší ZŠ, poté si je děti odnesou domů. Již nyní se těšíme na pokračování polytechnického vzdělávání, které se v naší základní škole odehraje v předvánočním čase.

24.05.2021