Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Těškovice rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2. písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., v souladu s § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění tak, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí s těmito registračními čísly:

20.05.2021