Den Země v ZŠ

Den Země je každoroční celosvětová událost, která se pořádá 22. dubna a je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Od roku 1970 se po celém světě konají různé akce, které nám mají připomenout, jak je planeta Země pro lidstvo důležitá.

Ani naše škola nezapomněla na tento významný den a ve čtvrtek 22.dubna byla výuka tematicky zaměřena na ekologii.

Žáci 1. a 2. ročníku zahájili den výrobou čelenky, která jim po celý den připomínala naši planetu. Dále si povídali o významu tohoto dne a proč se slaví. V další vyučovací hodině se pomocí výukových videí seznámili se způsoby recyklování plastů, papírů a skla. Nejvíce na ně zapůsobilo video, které ukazovalo, jak plasty ničí život v oceánech. Protože díky plastům zbytečně umírá velká řada mořských živočichů. Další hodinu čekala na žáky vědomostní soutěž ve třídění odpadů. Nové i stávající informace a znalosti o ochraně přírody pak zúročili v pracovních listech. Na závěr si namalovali planetu Zemi na netradičním materiálu. Poznáte na jakém?

Žáci 3. a 4. ročníku si povídali o tom, jak mohou oni sami přispět k ochraně planety. Své názory výtvarně ztvárnili do podoby plakátů. Objevila se témata jako třídění odpadů, sázení stromů, méně aut, zákaz kácení lesů a pralesů, neznečišťování přírody a vody a další. Následující vyučovací hodinu se žáci věnovali třídění a recyklaci odpadů. Věděli jste o tom, že v lese můžeme stále najít plechovku, kterou odhodili naši prarodičové? A že plastová láhev bude v moři plavat nejméně 100 let, než se rozloží? Třiďme odpad, má to smysl.

Žáci 5. ročníku společně diskutovali a hledali odpovědi na otázky: Co dělá Země pro nás? A co může udělat pro Zemi každý z nás?  Své vědomosti o ekologii a ochraně životného prostředí si prověřili v Riskuj kvízu. Na závěr každý žák vyrobil svůj plakát, ve kterém vyjádřil, co pro něho planeta Země znamená. 

Všichni žáci si tento den uvědomili, že naše planeta je jen jedna a pro náš život a život budoucí nenahraditelná. 

23.04.2021