Prevencí proti nástrahám internetu

V pondělí 19. dubna se v naší základní škole uskutečnily preventivní programy zaměřené na rozvíjení sociálních dovedností našich žáků 1. – 5. třídy. Žáci 1. a 2. ročníku si povídali o vztazích ve třídě, o různých projevech šikany i kyberšikany a jak na ni správně reagovat. Program pro starší žáky byl pak zaměřen na rozvoji kompetencí důležitých k bezpečné práci na internetu a k předcházení kyberšikany na různých sociálních sítích. Program byl doplněn o sdílení vlastních zkušeností a o interaktivní prožitkové techniky, které měly u žáků vést k rozpoznání projevů různých nástrah internetu.  Žákům se programy líbily a již nyní se těší na další přednášky z digitálního světa, který nás obklopuje v pracovním i soukromém životě čím dál, tím více.

20.04.2021