Informace k blížícímu se otevření ZŠ a MŠ Těškovice

Vážení rodiče, jistě všichni sledujete dění v naší společnosti ve věci blížícího se otevření škol a školských zařízení. Předpokládaný termín otevření škol je 12. 4. 2021, situace se však může ještě změnit. Sledujte prosím proto stránky naší organizace.

FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ

Mateřská škola

Pouze pro děti v povinném předškolním vzdělávání, kterých se týká distanční vzdělávání

Základní škola

Třídy 1. st. – prezenčně bez rotace (v případě ZŠ Těškovice)

ŠD – pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin

Umožněny individuální konzultace

Výuka plavání, výuka TV, zpěv, školní výlety – ne

Režimová opatření pro děti MŠ  a žáky ZŠ

  • Ochrana nosu a úst:

Všichni povinně ochrana úst a nosu

Zaměstnanci škol a šk. zařízení respirátory, standardy dle MO MZd

Děti MŠ a žáci ZŠ zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

  • Testování:

Povinné neinvazivní testování pro MŠ, ZŠ

Antigenní testování 2x týdně

První test vždy první den prezenční výuky v daném týdnu

Testování neprobíhá při indiv. konzultacích

  • Větrání:

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popř. každých 30 minut, doporučená venkovní výuka v maximální míře

  • Homogenita:

Povinná homogenita všech tříd a skupin (platí i pro přestávky, na pozemcích školy i při venkovní výuce)

  • Stravování:

Pro prezenční výuku: organizační opatření při čekání na výdej stravy, její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd

Stejná pravidla pro konzumaci svačin, rozestupy mezi žáky

  • Vstup a pohyb třetích osob v prostorách škol:

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) v době provozu školy pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky.