Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápis do 1. třídy do ZŠ Těškovice bude probíhat v období od 14. dubna do 30. dubna 2021 v souladu s těmito mimořádnými opatřeními, která nařizují organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Na základě doporučení MŠMT upřednostňujeme podání Žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte:

  • do poštovní schránky na budově základní školy
  • poštou: ZŠ a MŠ Těškovice, Těškovice 92, 747 64 Těškovice

Níže naleznete tyto dokumenty:

  • Žádost k zápisu, ke které přiložte kopii rodného listu dítěte
  • Žádost o odklad školní docházky, ke které přiložte doporučení školského poradenského zařízení  (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pouze v případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky)
  • Zápisní list s informacemi o dítěti
  • Čestné prohlášení
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

V případě, že nemáte možnost si dokumenty vytisknout, bude vám umožněno si tiskopisy vyzvednout u ředitelky ZŠ a to po předchozí telefonické domluvě (tel. 777 555 385).

Přijetí Žádosti bude potvrzeno na email zákonného zástupce uvedeného v Žádosti. Současně obdržíte registrační číslo.

Na naše nové prvňáčky se těší pedagogický sbor ZŠ Těškovice.

V Těškovicích 21. 3. 2021, Mgr. Soňa Jarošová

Dokumenty k tisku:

22.03.2021