Informace rodičům žáků základní školy – stravování ve ŠJ

Vážení rodiče,

žáci, kteří mají distanční vzdělávání, tedy všichni žáci 1. – 5. ročníku, mají nárok od 3. 3. 2021 na dotovaný oběd.

Máte-li o obědy zájem, přihlaste prosím Vaše dítě buď telefonicky nebo e-mailem vedoucí ŠJ do úterý 2. 3. 2021 do 13.00 hodin, první oběd žáci dostanou ve středu 3.3.

Dětem připravte podepsané jídlonosiče (nejlépe dva na výměnu), které přineste do školní jídelny. Jídlo bude připravené na chodbě při vstupu do ŠJ od 12.00 – 12.30.

Děkujeme za spolupráci,

Vedoucí ŠJ, J. Chmelová

V Těškovicích 1. 3. 2021

01.03.2021