ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. 2. 2021

Informace zákonným zástupcům žáků ZŠ a dětí MŠ

Vážení rodiče, sdělujeme vám, že vláda na včerejším jednání rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o těchto změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 do 23:59:

  • Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání (žáci 1. a 2. ročníku se budou vzdělávat distančním způsobem, rozvrh hodin a informace k organizaci výuky vám písemně sdělíme, pro ročníky 3. – 5. zůstává vše beze změny)
  • Zakazuje se osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání (ŠD)
  • Zakazuje se osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání (u dětí s povinným předškolním vzděláváním bude probíhat distanční výuka, která je pro ně povinná, veškeré další informace, i pro mladší děti, vám budeme písemně sdělovat)
  • OŠETŘOVNÉ – podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Více informací naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Sledujte prosím další aktuality na webových stránkách naší organizace, děkujeme.

V Těškovicích 27. 2. 2021                                                         Mgr. S. Jarošová