Informace zákonným zástupcům, dětem MŠ a žákům ZŠ

Vážení,

sdělujeme vám, že od 1. 3. 2021 bude zahájena rekonstrukce školní zahrady. Průchod do budovy základní školy ani do budovy mateřské školy nebude omezen. K omezení prostoru dojde pouze na samotné školní zahradě.

Děkujeme vám za pochopení.

Za tým zaměstnanců ZŠ a MŠ Těškovice

Mgr. S. Jarošová

V Těškovicích 25. 2. 2021