Stavitel města – projektový den

V únoru třídu u Soviček navštívil pan lektor z Malé technické univerzity, kdy si pro nás nachystal kufr plný stavebních kostek, speciálních souprav prvků a výkresů. Projektový den se nazýval „Stavitel města“. Práce spočívala v tom, že děti pracovaly s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnic. Děti se hravou formou učily základům polytechnické výchovy. Na závěr děti zhodnotily zábavné a naučné dopoledne a pan lektor jim předal diplom, který byl pro ně odměnou. Všem se program velice líbil a příště se zaměříme na program „Stavitel mostů“.

21.02.2021