Nakrmte si svého "Baterkožrouta"

V rámci Přírodovědného kroužku, který je součástí aktivit v naší školní družině, jsme s dětmi po roce opět vyráběli „Baterkožrouty“. Jsou to sběrné boxy na drobný vysloužilý elektroodpad, které jsou rozmístěny po naší škole. Děti a zaměstnanci tak mohou z domova přinášet vysloužilé baterie, ale i jiné elektropřístroje.
My v pravidelných intervalech „Baterkožrouty“ vyprázdníme a odpad předáváme do oficiálních Sběrných boxů. Pro děti je tak třídění odpadu zábavnější, protože mohou krmit „Baterkožrouta“ vlastní výroby
a navíc u toho prohlubují své znalosti o nakládání s odpady.  Tak co, pomůžete nám „Baterkožrouty“ nakrmit i Vy?

15.01.2021