Vánoční jiskření

V pátek 18. prosince se v naší škole vánočně zajiskřilo. Celý den se
nesl v duchu Vánoc a adventu. Žáci si vyprávěli o vánočních tradicích
a zvycích. Některé zvyky si také vyzkoušeli. Žáci první a druhé třídy
si vyrobili a napsali vánoční pohlednici a zasoutěžili si ve vánočním
kvízu. Žáci třetí a čtvrté třídy vyráběli společnou deskovou hru na
téma Vánoce a žáci páté třídy se seznámili s vánočními tradicemi a
zvyky sousedních zemích ČR, také si své znalosti prověřili ve vánočním
AZ kvízu. Na závěr vyučovacího dne si žáci předali dárky a popřáli si
co nejvíce zdraví do nového roku.

18.12.2020