Milé děti, žáci, vážení rodiče!

Pomalu a jistě se blíží konec roku 2020, který lidstvu přinesl v souvislosti s nemocněním COVID 19 mnoho obav, strachu, životních nejistot a v mnoha případech také ztrát nejbližších příbuzných.

Od března až do těchto dní se činnost celé naší organizace nesla v duchu neustálých organizačních změn, mimořádných epidemiologických opatření, rušení vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pro naše děti v mateřské škole a žáky v základní škole. Přesto se nám povedlo vykonat mnoho dobrého, jako například získat dotace na novou krásnou školní zahradu, zásluhou našeho zřizovatele, OÚ Těškovice, provést rekonstrukci a modernizaci výdejních kuchyněk, kanceláře zástupkyně ředitelky školy, kanceláře vedoucí školní jídelny a dalších vnitřních prostor v budově mateřské školy atd.

 Dovolte mi prosím na tomto místě poděkovat starostovi naší obce, Ing. Martinu Sedlákovi, místostarostovi obce, p. Radku Hozovi a všem zastupi­telům za aktivní přístup k naší organizaci, za celoroční skvělou spolupráci nejen v boji proti COVIDU 19, ale za veškerou podporu a pomoc. Rovněž velmi děkuji pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za odvedenou práci v dlouhodobě mimořádně těžkých podmínkách, ať již ve věci boje proti COVIDU, při stavebních úpravách v MŠ, dále za úspěšné zvládnutí distančního vzdělávání v ZŠ i MŠ.

Ze srdce vám všem přejeme krásné prožití Vánoc, do roku 2021 pevné zdraví a všem, kteří onemocněli touto nemocí brzké uzdravení, mnoho štěstí, lásky a zejména konec této těžké doby s přáním, abychom se opět všichni mohli co nejdříve těšit z neskonalých krás všedního života. Těšíme se na shledanou v lednu 2021!

V Těškovicích 18. 12. 2020                                          

Za tým zaměstnanců ZŠ a MŠ Těškovice Mgr. Soňa Jarošová