Prodloužení karantény dětem v MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k dalšímu potvrzenému pozitivnímu případu budou mít děti na základě sdělení Krajské hygienické stanice prodlouženou karanténu do 21. 12. 2020.

Žádáme vás, abyste i nadále sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě, že by se u nich objevily příznaky, kontaktuje svého dětského lékaře.

Přejeme Vám spoustu trpělivosti a pevné zdraví v této době.

V Těškovicích 16. 12. 2020                               

Bc. Kateřina Parmová