Pokyny pro zákonné zástupce dětí MŠ

Vážení rodiče,

sdělují vám pokyny z Krajské hygienické stanice z dnešního rána:

  1. pro zaměstnance MŠ a ŠJ a všechny děti naší mateřské školy platí karanténa do 19. 12. 2020
  2. kontaktujte své dětské lékaře a informujte je, že vaše dítě bylo v přímém kontaktu s osobou, která je pozitivní na COVID 19
  3. v případě, že vaše dítě bude pozitivní, předejte nám zpět tuto důležitou informaci na email: katerina.parmova@zsteskovice.cz , pokud budou nově zjištěné pozitivní případy, bude se všem karanténa prodlužovat
  4. celou situaci neustále konzultujeme s KHS

V Těškovicích 14. 12. 2020                                                  Bc. Kateřina Parmová

14.12.2020