UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 14. 12. 2020 DO 22. 12. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nastalé situaci se mateřská škola a školní jídelna po dohodě s KHS a zřizovatelem uzavírá v období od 14. 12. 2020 do 22. 12. 2020.

Od14. 12. 2020 bude pro děti s povinným předškolním vzděláváním probíhat distanční forma výuky:

  • na počátku týdne vám budeme zasílat na vaše e-mailové adresy náměty, aktivity pro domácí vzdělávání dětí předškolního věku
  • v případě, že nemáte možnost si materiály vytisknout, lze na základě emailové komunikace dohodnout osobní předání v budově MŠ

Rodiče mají nárok na ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školy. Aktuální informace naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Postup podání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část:

  • nyní již nevydává potvrzení škola, tak jak tomu bylo na jaře, ale vyplňuje rodič dle metodiky a po vyplnění předává svému zaměstnavateli
  • nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/ https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=818512416
  • tiskopis je číslovaný
  • důležité je si zaznamenat vygenerované číslo žádosti
  • toto číslo složí pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky
  • na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě

O dalším vývoji situace vás budeme informovat, proto sledujte webové stránky naší školy. Děkujeme vám za spolupráci a přejeme mnoho trpělivosti a sil v tomto náročném období.