Informace zákonným zástupcům žáků ZŠ a dětí MŠ Těškovice

Vážení rodiče,

informujeme vás v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 v naší organizaci. Vzdělávání žáků všech ročníků základní školy dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice bude od 14. 12. 2020 nadále probíhat prezenční formou. O situaci v mateřské škole vás budeme informovat.

Žádáme vás, abyste sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě, že by se u něj objevil klinický příznak, ponechejte si dítě doma a zavolejte svému obvodnímu lékaři.

V organizaci byla a nadále jsou dodržována veškerá mimořádná hygienická opatření, vyplývající z epidemiologické situace.

Děkujeme vám za spolupráci a věříme, že odpovědným chováním a dodržováním hygienických opatření situaci společně zvládneme. Přejeme vám pevné zdraví.