Mikuláš ve škole

V pátek 4. prosince se v základní škole uskutečnila mikulášská nadílka. I když epidemická situace neumožnila Mikuláši, andělovi a čertovi navštívit naše žáky, přesto panovala ve škole ta pravá mikulášská atmosféra. Žáci i paní učitelky byli převlečeni do kostýmů a celá výuka byla v tento den tematicky zaměřená. V matematice žáci počítali čertovské uhlíky, andělské hvězdy, mikulášské balíčky, tvořili a počítali slovní úlohy, v českém jazyce četli a vyprávěli příběh o Mikuláši, skládali slovní přesmyčky, psali seznam dárků, které má Mikuláš přinést a páťáci plnili úkoly v mikulášské únikovce. Po splnění všech úkolů proběhlo na závěr výuky velké pátrání, žáci hledali po škole ukryté mikulášské balíčky.  Nezapomnělo se ani na paní kuchařky. Namísto žáků seděli v jídelně čerti a andělé, kteří za čertovsky dobrý oběd poděkovali kuchařkám básničkou. 

04.12.2020