Sdělení zákonným zástupcům žáků základní školy

Vážení rodiče,

sdělujeme vám, že od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. st. ZŠ a prezenční výuka bude již povinná pro všechny ročníky.

Další informace:

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzdělávání distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeba žáka.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný pouze v důvodných případech za přijetí mimořádných opatření minimalizujících styk s žáky
  a zaměstnanci.
 • Hygienická opatření: žáci i zaměstnanci mají povinnost zvýšená hygienická opatření dodržovat, tj. při vstupu do budovy školy proběhne měření teploty zaměstnancům
  i žákům, nadále se bude provádět větrání tříd prostřednictvím vzduchotechniky, bude prováděna dezinfekce rukou, co 2 hod. provádí zaměstnanci dezinfekci všech lavic ve třídě
  a katedry. Zůstává zachována homogenita skupin.
 • Činnost všech klubů bude probíhat dle nastavených skupin žáků (1. a 2. tř., 3. a 4. tř.,
  5. třída).
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti (hodiny HV budou probíhat bez zpěvu, aktivity budou zaměřeny na rytmická cvičení, poslech skladeb a hudební teorii, TV – vycházky do přírody).
 • Činnost Atletického kroužku bude pokračovat až v době, kdy bude umožněno sportovním organizacím využívat vnitřní sportovní prostory.
 • Předmět Speciální pedagogická péče bude probíhat dle nastavených skupin žáků.
 • Pedagogická intervence bude probíhat dle nastavených skupin žáků.
 • Činnost ŠD, žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, dojde k dělení skupin na 1. a 2. tř., 3. a 4. třídu. Z důvodu zachování homogenity skupin. Žáci 5. tř. ŠD nenavštěvují.
 • Během dne budou zařazovány pobyty žáků na čerstvém vzduchu, i mimo TV, dle nařízení MŠMT.
 • Zařízení školního stravování je plně v provozu, výdej obědů a dodržování hygienických opatření (roušky) se uskuteční stejným způsobem, jako před 14. 10. 2020, třídy budou chodit na stravování postupně za sebou, dle platného rozvrhu, aby byla zachována homogenita skupin.
 • Nepovinný předmět Náboženství bude probíhat v pátek od 14:00 – 15:30 dle rozdělených skupin, 1. a 2. tř (14:00 – 14:30), 3. a 4. tř. (14:30 – 15:00) a 5. tř. (15:00 – 15:30).

V případě dotazů se prosím obraťte na svou třídní učitelku nebo na ředitelku školy, rády vám dotazy zodpovíme. Velmi děkujeme za spolupráci

Za tým zaměstnanců ZŠ, Mgr. S. Jarošová

V Těškovicích 30. 11. 2020

02.12.2020