Dobroty pro ptáčky zpěváčky

Zima je tady a tak jsme s dětmi vyrobili krmítka pro ptáčky, aby si přilepšili něčím dobrým k snědku.
Každý účastník školní družiny si vyrobil svoje vlastní krmítko, které jsme instalovali v rámci školní
zahrady. Děti tak mohou z oken školy pozorovat, jaká semínka ptáčkům nejvíce chutnají. 

02.12.2020