Sdělení zákonným zástupcům žáků ZŠ

Vážení rodiče,

sdělujeme vám, že od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. st. ZŠ a prezenční výuka bude již povinná pro všechny ročníky.

Další informace:

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzdělávání distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeba žáka.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný pouze v důvodných případech za přijetí mimořádných opatření minimalizujících styk s žáky a zaměstnanci.
 • Hygienická opatření zůstávají stejná jako před 14. 10. 2020, žáci i zaměstnanci mají povinnost zvýšená hyg. opatření dodržovat, tj: při vstupu do budovy školy proběhne měření teploty zaměstnancům i žákům, nadále se bude provádět větrání tříd prostřednictvím vzduchotechniky, bude prováděna dezinfekce rukou, co 2h provádí zaměstnanci dezinfekci všech lavic ve třídě a katedry.
 • Činnost všech klubů bude probíhat jako v době před 14. 10. 2020.
 • DPS Jasmínek bude probíhat jako v době před 14. 10.2020, ve sboru se nebude zpívat, ale žáci se budou učit skladby poslechem hry na hud. nástroj a budou se učit texty jednotlivých písní.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti (hodiny HV budou probíhat bez zpěvu, aktivity budou zaměřeny na rytmická cvičení, poslech skladeb a hudební teorii, TV – vycházky do přírody).
 • Činnost Atletického kroužku bude pokračovat až v době, kdy bude umožněno sportovním organizacím využívat vnitřní sportovní prostory.
 • Předmět Spec. pedagogická péče bude probíhat stejným způsobem jako před 14. 10. 2020.
 • Pedagogická intervence bude probíhat stejným způsobem jako před 14. 10. 2020.
 • Činnost ŠD bude probíhat stejným způsobem jako před 14. 10. 2020, žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Během dne budou zařazovány pobyty žáků na čerstvém vzduchu, i mimo TV.
 • Zařízení školního stravování je plně v provozu, výdej obědů a hygienických opatření (roušky) se uskuteční stejným způsobem, jako před 14. 10. 2020, třídy budou chodit na stravování postupně za sebou, od nejnižších ročníků.
 • Nepovinný předmět Náboženství bude probíhat jako v době před 14. 10. 2020.

V případě dotazů se prosím obraťte na svou třídní učitelku nebo na ředitelku školy, rády vám dotazy zodpovíme. Velmi děkujeme za spolupráci a srdečně vám přejeme plné zdraví, moře trpělivosti a pevné nervy!

Za tým zaměstnanců ZŠ, Mgr. S. Jarošová, v Těškovicích 25. 11. 2020

26.11.2020